Pravno obvestilo se nanaša na spletno mesto www.ekodana.si in vse njene pod-strani. Vse pravice so pridržane. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu www.ekodana.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe ekodana.si za Slovenijo. V določenih primerih so zaščitene s pravicami družb, katerih vsebine so vključene v projekt ekodana.si.

Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na strani ekodana.si (www.ekodana.si) so informativne narave. Družba ekodana.si, ki s stranjo upravlja na ozemlju Slovenije, se bo trudila za optimalno delovanje, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo strani. Vsi uporabniki uporabljajo spletne strani ekodana.si na lastno odgovornost. Niti družba ekodana.si, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na straneh ekodana.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba ekodana.si tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba ekodana.si ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe strani ekodana.si.
Družba ekodana.si se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
Družba ekodana.si lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacij in gradiv, ki so prikazana na strani www.ekodana.si in njenih pod-straneh (besedila, slike, videi), ni dovoljeno prenašati brez pisnega dovoljenja podjetja ekodana.si oziroma podjetja A-54 GmbH. Dovoljeno je tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano.

Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.ekodana.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Družba ekodana.si ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s stranmi ekodana.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe ekodana.si za vse primere izključena. To pravno obvestilo lahko družba ekodana.si kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Spremljanje obiska strani
Družba ekodana.si avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani (program Google Analytics), predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba ekodana.si podatke o obiskanosti www.ekodana.si uporablja za lastne potrebe in za potrebe oglasnega trženja.


PRODAJNA MESTA

Ekološka trgovina mir
Mir, veganska trgovina
Gosposka ulica
2000 Maribor

Bioprodajalna Norma
Žolgarjeva 18
2000 Maribor
www.norma.si

Bio prodajalna Norma Ljubljana
Gosposvetska cesta 6
1000 Ljubljana
www.norma.si

PRODAJALNA ŽIČKA KARTUZIJA v Žičah
051 322 431